Specjalistyczny kurs w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii

Depresja jest po pierwsze niebezpieczna, po drugie powszechna, po trzecie nawraca. Dlatego tak ważne jest, aby powstawały programy, które pomagają radzić sobie ludziom z depresją i nawrotami. Jednym z takich programów jest terapia oparta na uważności, która, jak pokazują badania, jest bardzo skuteczna. To naprawdę niezwykłe!

Terapia oparta na uważności jest dedykowana zapobieganiu nawrotom depresji oraz radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Mogą w niej uczestniczyć wszystkie osoby mające motywację do systematycznego praktykowania ćwiczeń uważności oraz pracowania nad sobą.

Terapia poznawcza opierająca się na uważności została opracowana jako jeden ze skutecznych sposobów zapobiegania nawrotom depresji przez grupę naukowców, profesorów Teasdale’a, Segala, i Williamsa w 1995 roku. Pierwotnie metoda ta była skierowana przede wszystkim do pacjentów z historią kilku epizodów depresji w celu przeciwdziałania ich nawrotom, obecnie jednak istnieje szereg dowodów potwierdzających, że tego rodzaju zajęcia terapeutyczne przynoszą korzystne rezultaty w leczeniu zaburzeń nastroju, lękowych, odżywiania, chronicznej depresji, a nawet niektórych uzależnień.

 

Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii zaprasza na kurs przeznaczony zarówno dla psychologów, terapeutów i specjalistów pracujących w obszarze pomocy, jak i dla wszystkich tych osób, które pragną indywidualnie praktykować trening uważności i współczucia.

Regularne uczestnictwo w tego typu zajęciach pomaga stać się świadomym wczesnych objawów ostrzegawczych, mogących zwiastować nawrót depresji, stanu lękowego czy innego zaburzenia. Pozwala zredukować tendencje do ignorowania tych sygnałów i uczy, jak radzić sobie z obecnością trudnych emocji. Dlatego od 1 marca 2018 roku zapraszamy na 3-miesięczny kurs online: Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion).

   

Na całość kursu składa się 60 godzin kształcenia, w tym 8 godzin obejmuje filmy szkoleniowe i 8 godzin superwizji online z prelegentami. Absolwenci otrzymują certyfikat zaświadczający o udziale w kursie, wydawany przez Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->