Informacje o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE, L z 2016 r., Nr 119, poz. 1),

PRYWATNY OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ „OAZA” S.C.

JOLANTA MANIECKA, PATRYCJUSZ MANIECKI

z siedzibą: 87-850 CHOCEŃ, ŁUGOWISKA 1

informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Jolanta Maniecka – współwłaściciel

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– świadczenia usług będących przedmiotem działalności ww. podmiotu na podstawie wyrażonej zgody lub wykonania umowy.

Dane mogą być udostępniane w celu świadczenia usług.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie.

Informuję również, że dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczonej usługi lub w zakresie udzielonej zgody.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego lub sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Informuję także o możliwości profilowania w oparciu o posiadane dane mające wpływ na przekazywanie ofert dla celów marketingowych.

Jednocześnie informuję, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innym celu, dla którego zostały zebrane pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o zakresie dalszego przetwarzania.