Praca w grupie. Jak osiągać sukces będąc elementem zespołu?

Sprawne działanie w grupie to wartość, która nie tylko podnosi kwalifikacje osoby w oczach pracodawcy, ale także pozwala na osiąganie wielu sukcesów na zawodowej drodze. Które z umiejętności składają się na najlepsze zdolności interpersonalne pomagające osiągnąć zespołowe zwycięstwo?

Zdolność komunikacji i otwartość na innych

Jedną z najważniejszych cech, jaką posiadać powinna każda osoba zdolna do pracy w grupie, jest łatwość komunikacji. Mówienie jasnym i zrozumiałym językiem, a także dbanie o to, aby informacje zawierały wszystkie niezbędne komunikaty i w razie potrzeby były uzupełniane, stanowi kwestię niezwykle istotną. Ponadto, w osiąganiu celu pomaga wykazywanie się aktywnym słuchaniem, czyli zadawanie pytań i parafrazowanie zdań rozmówcy. Niemniej zasadniczy aspekt aktywności zespołowej to obserwowanie potrzeb innych. Wzajemne zrozumienie i wrażliwość przyczyniają się do stworzenia atmosfery przyjaznej pracy w grupie. Umiejętność wpływania na nastrój jest także jedną z ważniejszych cech, jakie ułatwiają osiągnięcie postawionego zadania. Wspólne działania wymagają wzajemnych kontaktów, a te są możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy pomiędzy pracownikami nie występują konflikty.

Odpowiedzialność i sztuka kompromisu

Praca w grupie zobowiązuje do poczucia odpowiedzialności od każdego – jedno zawahanie się lub niepoważne podchodzenie do swoich zadań może przyczynić się do nieosiągnięcia celu przez całą grupę. W zespole liczy się nie tylko indywidualne poczucie obowiązku, ale i zbiorowe. Podobnie jak odpowiedzialność, tak i kompromis znaczy wiele. Sztuka wypracowania wspólnej wizji przy odpuszczeniu własnych racji jest nierzadko cechą szczególną i może ona przynieść pozytywne skutki.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->
Z tej kategorii mogą
Cię zainteresować również: