Zapobieganie narkomanii

Profilaktyka narkomanii jest bardzo istotna. Lekcje na ten temat pojawiają się już w szkołach, Ministerstwo Zdrowia również napomina za sprawą wielu kampanii społecznych. Jak skutecznie walczyć z narkotykami?

Podstawowym powodem, dla którego młodzi ludzie sięgają po narkotyki, jest poczucie opuszczenia. Uzależnienia często rodzą się wtedy, kiedy ktoś ma jakieś braki emocjonalne. Zaniedbanie ze strony rodziców, zawód miłosny czy brak przyjaciół doprowadzić może do pierwszej fazy eksperymentalnej używania narkotyków. Profilaktyka narkomanii pojawia się już w szkołach. Nauczyciele prowadzą zajęcia, które mają na celu pokazywać alternatywne, wolne od używek sposoby spędzania wolnego czasu. Bardzo często używają do tego popularnego, chwytliwego hasła „Dziękuję, ja się nie truję”. Wychowawcy stosują również metody wzmacniające pozytywne cechy w uczniach. Szczególną troską otacza się te osoby, które pochodzą z rodzin rozbitych lub patologicznych, ponieważ to one są najbardziej narażone na zażywanie różnych niebezpiecznych środków.

 

Najważniejsza jest wiedza!

Świadomość destrukcyjnej siły narkotyków pozwala nauczycielom na rozszerzenie spektrum uczniowskiej wiedzy. Dzięki niej można zadziałać na wyobraźnię młodego człowieka i uzmysłowić mu, jak niedaleko od śmierci znajduje się osoba zażywająca substancje psychoaktywne. Co więcej, informacje te popiera się zwykle bardzo obrazowymi filmami edukacyjnymi.

Profilaktykę narkomanii prowadzą również lekarze. Przyglądają się oni uważnie dawkom leków, które zażywają ich pacjenci, zwłaszcza wtedy, kiedy leczą ich opioidami. Morfina lub tramadol mogą być wstępem do zażywania narkotyków, dlatego też przepisuje się je jedynie osobom cierpiącym naprawdę dotkliwy ból. Takie leczenie nie trwa też zbyt długo, środki szybko się zmienia, aby pacjent nie wpadł w lekozależność, która może w konsekwencji doprowadzić do narkomanii. Pomiędzy jednym a drugim uzależnieniem droga jest niezwykle krótka.

Kampanie społeczne także mają na celu uświadomić społeczeństwo, że narkotyki są najprawdopodobniej największym wrogiem ludzkości. To nie znaczy jednak, że profilaktyka całkowicie rozwiązuje problem. Szacuje się, że w Polsce jest od 100 do 120 tysięcy narkomanów!

Chcesz dowiedzieć się więcej o leczeniu uzależnień? Zapraszamy na stronę naszego Partnera – Klinika OAZA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->
Z tej kategorii mogą
Cię zainteresować również: