Jak zapobiegać uzależnieniu się dopalaczami?

Wczesne wykrycie wszelkich niepokojących objawów w zachowaniu dziecka może przyczynić się do tego, że zapobiegnie się jego uzależnieniu od dopalaczy. Bardzo ważne są rodzinne relacje, zarówno pod względem zaspakajanych potrzeb, zaufania, przekazywanych wartości, jak i ustalenie pewnych granic.

Dopalacze to dziś jeden z największych problemów, z jakimi boryka się na co dzień wielu rodziców nastolatków. To substancje psychoaktywne, które po zażyciu wywołują bardzo podobny efekt do tego, jaki dają narkotyki, są bardzo szkodliwymi i uzależniającymi środkami. Mimo iż praktycznie nie funkcjonują już żadne stacjonarne sklepy z tymi używkami, to jednak problem sam w sobie nie zniknął wraz z nimi. Nadal bowiem można je bez problemu zamówić online. W sieci działa wiele sklepów internetowych, które oferują dopalacze jako „przedmioty kolekcjonerskie”.

Zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka

Jak więc zapobiegać uzależnieniu od dopalaczy? Z pewnością nie sprzyjają temu różnego rodzaju patologie w środowisku, w którym wychowuje się młody człowiek. Alkoholizm, przemoc seksualna, fizyczna czy psychiczna, narkotyki to przykładowe zaburzenia, jakie wystąpić mogą w życiu rodzinnym i rzutować na tendencje do uzależnienia. Dlatego ważne jest zaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka takich jak: miłość, akceptacja, zrozumienie i bezpieczeństwo. Osoby, które mają wyższe poczucie własnej wartości, asertywne, szanujące pewne prawa i wartości, są bardziej odporne na wszelkie oferty dotyczące spróbowania substancji psychoaktywnych. Ważne jest też to, aby więź emocjonalna rodziców i dziecka była jak najsilniejsza. Przydadzą się wzajemne zaufanie, częste rozmowy na temat zagrożeń i negatywnych skutków dopalaczy oraz innych używek. Warto się w tych tematach być dobrze przygotować i pokazać konkretne przykłady.

Być wiarygodnym przykładem

Od uzależnienia od dopalaczy ochronić może również bycie wiarygodnym przykładem dla dziecka – pokazanie mu np. jak postępować w sytuacjach, w których inni będą namawiać do czegoś złego. Dziecko musi też mieć wyznaczone pewne granice i wiedzieć, że określone normy w ważnych sprawach muszą być respektowane. Warto także poznać przyjaciół i znajomych dziecka. W tym wieku to zazwyczaj rówieśnicy są autorytetem. Trzeba też szanować prawo do dziecka do własnych wyborów, opinii i doradzać, ale nie narzucać swojej woli. To nie zawsze proste – ale bycie nadmiernie opiekuńczym nie jest też dobrym rozwiązaniem. Czasami warto, aby dziecko na swoich błędach zdobywało doświadczenie. Rolą rodzica jest za to czujne reagowanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o leczeniu uzależnień? Zapraszamy na stronę naszego Partnera – Klinika OAZA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->