Typy osobowości chwiejnej emocjonalnie

Osobowość chwiejna emocjonalnie to zaburzenie osobowości cechujące się podejmowaniem irracjonalnych zachowań. Według kryteriów diagnostycznych dokonano podziału na dwa typy takiej osobowości: impulsywny oraz borderline. Czym charakteryzuje się każdy z nich?

Cechy wspólne

Oba typy osobowości chwiejnej emocjonalnie cechują niestabilne i nieprzewidywalne nastroje. Reakcje takich osób są niezwykle skrajne – często bez konkretnego bodźca potrafią reagować nieopanowanym płaczem czy gniewem. Jako jednostki skłonne do spontanicznych zachowań mają problem z przewidywaniem ich konsekwencji. Trudno jest im także zrozumieć innych ludzi i są niezwykle wrażliwi na krytykę.

Typ impulsywny osobowości chwiejnej emocjonalnie

Osoby posiadające ten typ osobowości bardzo łatwo jest wyprowadzić z równowagi. Charakteryzują się kłótliwością oraz są bardziej skłonne do konfliktów z innymi. Z reguły mają niestabilny nastrój i nie potrafią kontynuować działań, które nie przynoszą im natychmiastowego zadowolenia. Często reagują gniewem i są skłonne do działań impulsywnych.

Typ z pogranicza osobowości chwiejnej emocjonalnie – borderline

Osobowość borderline charakteryzuje się przewlekłym poczuciem pustki, będącej skutkiem zniekształconego i niestabilnego obrazu własnej osoby. Mając problem z określeniem swoich celów i preferencji, angażuje się w intensywne, ale nietrwałe związki, które powodują kryzysy emocjonalne. Niestabilności typu z pogranicza towarzyszą działania samouszkadzające, a także próby samobójcze.

Zaburzenia osobowości typu impulsywnego i z pogranicza wymagają długotrwałej psychoterapii. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć schorzenia powodujące podobne zachowania. Najważniejsze jest zdobycie zaufania pacjenta, aby czuł się zaangażowany w cały proces leczenia.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->
Z tej kategorii mogą
Cię zainteresować również: