Jak wzmocnić swoją pewność siebie? Pewność siebie to cecha, którą pochwalić się może niewielu. Choć dużą część społeczeństwa myśli, że jest pewna siebie, to jest to zwykłe zadufanie, które w konkretnych sytuacjach ukazuje brak pewności siebie. Czy da się nauczyć bycia pewnym swego lub wzmocnić dane poczucie?

Spis treści

Czym jest pewność siebie?

Zgodnie z definicją pewność siebie jest stanem psychofizycznym, w którym osoba świadoma swoich słabości, wad i mankamentów czuje się dobrze we własnej skórze. Inaczej rzecz ujmując, pewną siebie jest jednostka akceptująca swoje wszystkie niedoskonałości oraz dotychczasowe niepowodzenia życiowe i zawodowe. Stan ten nie ma przy tym nic wspólnego z bufonadą i arogancją. Istotnym warunkiem we wzmacnianiu swojej pewności  jest właśnie pełna akceptacja wszystkich wad i popełnianych błędów. Nie ma bowiem porażek – są tylko określone informacje zwrotne, które należy wykorzystać do działania w przyszłości. Poszczególne wady i słabości stanowią normalny element życia osobistego i zawodowego – nie ma ludzi idealnych.

Pewność siebie sposobem na życie

Osoby pewne siebie mają znacznie łatwiej w życiu. To właśnie one pną się po szczeblach kariery i prowadzą udane życie prywatne. Swoje codzienne sukcesy zawdzięczają prawdziwej pewności siebie, która jest wewnątrz nich i pozwala im sięgać po wytyczone cele. W przypadku, gdy pewność siebie jest fałszywa i wynika z mocnej niepewności, osiąganie celu jest praktycznie niemożliwe.

Pewność siebie jako emocja

Jeśli jakaś osoba akceptuje siebie, to oznacza, że jest w pełni świadoma swoich zasobów i słabych stron. Ta wiedza sprawia zaś, że potrafi ona podejmować optymalne decyzje. Ponadto, trafniej i racjonalniej szacuje, czy podoła konkretnemu zadaniu w kontekście posiadanego potencjału. Jednostka z wysokim poziomem samoakceptacji potrafi mówić o sobie dobrze, docenia własne działania i przyjmuje dobre słowa z wdzięcznością, gdyż zdaje sobie sprawę, że na to zasłużyła. Im wyższa samoocena, tym także więcej taka osoba ma szacunku, życzliwości i uczciwości dla innych osób. Jak wzmocnić swoją pewność siebie? Istnieje wiele różnych poradników i fachowych porad, które można przedstawić w formie kilku łatwych do realizacji kroków i zasad.

Kilka prostych kroków, aby osiągnąć sukces

Chcąc wzmocnić poczucie pewności siebie, warto zastosować się do prostych zasad. Przede wszystkim zawsze i wszędzie mów pewnym i mocnym głosem. Nie oznacza to, że masz krzyczeć, jednak niech Twój głos pokazuje, że jesteś pewien swego. Po drugie, świętuj każdy sukces, nawet ten najmniejszy. Osiągnięcie celu, także i tego małego jest przecież zwycięstwem. Nie zapomnij o aktywności fizycznej, która nie tylko wpływa na ciało, ale także na układ nerwowy i samopoczucie. Co wyróżnia osoby pewne siebie? Brak potrzeby atencji. Jeśli jesteś pewny siebie, nie potrzebujesz uwagi innych, a tym samym nie potrzebujesz się także do nich porównywać. Nie mniej ważne jest, abyś nie polegał na opinii innych, a postrzegał siebie według swojej miary – czerp radość z tego, co robisz! Chcąc wzmocnić pewność siebie, nie możesz zapomnieć, że inni także mogą mieć coś mądrego do przekazania. Słuchaj, a z pewnością dana Ci wiedza przełoży się na korzyść. Podejmuj ryzyko – ci, co stoją w miejscu, bojąc się wykonać ruch, nigdy nie osiągną celu. Ważnym wyznacznikiem osób pewnych siebie jest przyznanie się do błędu i wyciąganie nauk. To, że człowiek nie jest nieomylny, wiadomo od dawna, jednak tylko nieliczni potrafią się przyznać, że popełnili błąd. We wzmacnianiu pewności siebie, z pewnością pomoże przewartościowanie własnego świata. Nie tylko własne sukcesy, ale i sukcesy innych mogą cieszyć. Doceniając wkład i osiągnięty przez innych cel, jesteś w stanie zmotywować samego siebie do działania.

Popraw relację z samym sobą

Na pytanie: jak wzmocnić swoją pewność siebie? Odpowiedź można zawrzeć w dekalogu ściśle określonych działań i zasad, jakie należy podjąć oraz respektować.
  1. Poznaj samego siebie. Zdiagnozuj swoje mocne strony (zalety), jak i słabości (wady). Po ich zidentyfikowaniu dopasuj cele działania zarówno w krótkim, jak w długoterminowym horyzoncie czasowym. Tylko poprawa relacji z sobą samym pozwoli na uzyskanie większej pewności siebie.
  2. Stwórz plan działania. Na podstawie swoich zalet i wad należy opracować ogólny i szczegółowy plan postępowania adekwatny do postawionych sobie celów życiowych.
  3. Dokonaj systematyzacji kluczowych wartości, jakim hołdujesz, a następnie zajmij się ich hierarchizacją od najważniejszej do najmniej istotnej. Następnie sprawdź, wybierając kolejno każde dwie wartości, czy w chwili dokonywania wyboru rzeczywiście zawsze wybrałbyś tę wartość, która jest wyżej w hierarchii. Wynik może stanowić zaskoczenie i być może spojrzysz na swoje życie inaczej niż dotychczas.
  4. Zamień przykre doświadczenia, emocje i wspomnienia na dobre i przyjemne zdarzenia. Nie pozwól, aby negatywne zjawiska przeważały nad pozytywnymi. Pomiędzy nimi musi istnieć przynajmniej równowaga. Z czasem to właśnie pozytywne doświadczenia i wspomnienia będą dominowały nad pejoratywnymi zdarzeniami. Pewność siebie to przede wszystkim pozytywny stan emocjonalny i duchowy.
  5. Ułóż listę rzeczy do zrobienia. Po jej stworzeniu wybierz subiektywnie najprostszą i po prostu ją zrób. Po jej zakończeniu poszukaj kolejną najprostszą rzecz i znowu ją wykonaj.
  6. Uwierz w swoje możliwości. Taka postawa pomaga w podejmowaniu nowych prób i wyzwań (np. wystąpień publicznych), odkrywaniu w sobie ukrytych talentów, sięgania po nowe możliwości, zwiększeniu poczucia własnej wartości i podniesieniu swojej samooceny, wykorzystaniu swojego potencjału, odgrywaniu większej roli w życiu innych osób.
  7. Nie pozwól na krytykę swojej osoby. Tylko własne działania i ciężka praca mogą być przedmiotem oceny, opinii i konstruktywnej krytyki – nie twój ubiór, gusta i upodobania. Na krytykę nie należy reagować emocjonalnie, tylko racjonalnie. Emocje zawsze będą przysłaniać istotę danej sprawy. Racjonalizm w działaniu pomoże wzmocnić poziom pewności siebie.
  8. Porażka może być swoistym błogosławieństwem i sygnałem, że realizacja jakiegoś celu nie jest dla Ciebie. Wówczas swoją energię, siły i zasoby lepiej skierować w innym kierunku.
  9. Co masz zrobić jutro i pojutrze, zrób dzisiaj. Przestań planować różne działanie tylko po to, aby w przyszłości i tak ich nie zrealizować. Mając jakiś pomysł, warto skupić się na tym, aby wcielić go w życie od razu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->