Jak się bronić przed manipulacją?

Nie musimy pozwalać na to, aby inne osoby naszym kosztem realizowały swoje osobiste, ekonomiczne lub polityczne cele. W walce z manipulacją warto skorzystać z potencjału własnej osobowości oraz nauczyć się kilku prostych technik.

Każdego dnia spotykamy się z nią w różnych sytuacjach. Najczęściej padamy jej ofiarą, choć zdarza nam się też stosować ją nieświadomie lub wręcz przeciwnie – w pełni świadomie. Manipulacja to wpływanie na innych poprzez różne procedury i mechanizmy, kierowanie ich myślami, emocjami, zachowaniami. Traktowani w ten sposób ludzie są albo tego nieświadomi, albo częściowo zdają sobie z tego sprawę. Co zrobić, aby nie realizować celów innych osób, osiągać oczekiwanej przez nie korzyści osobistej, materialnej lub politycznej?

Rozpoznać manipulatora

Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania obronne, najpierw trzeba nauczyć się rozpoznawać, czy nasz rozmówca nami manipuluje. Wskazywać to może brak kontaktu wzrokowego albo rozbieżności pomiędzy mową ciała a tym, co mówi. Druga strona może nami też sterować przez to, że kiedy chce coś od nas, to jest miła, a kiedy się przeciwstawiamy – staje się niemiła, wręcz agresywna. Warto też wsłuchać się w swoje ciało – gdy jesteśmy spięci, czujemy ścisk w żołądku, plącze się nam język, tracimy wątek itp., to wówczas też może to oznaczać, że rozmówca nas „osacza” i napiera psychicznie oraz fizycznie.

Naturalne mechanizmy obronne

Jeśli dochodzi do takich sytuacji, nie bójmy się mówić „NIE”, a tym samym stanowczo zaznaczyć swoje granice i nazwać rzecz po imieniu. Można też sięgnąć po cały arsenał zachowań wynikający z naszej osobowości: poczucia humoru, temperamentu, zachowania dystansu. Z manipulacją można sobie też poradzić poprzez akceptowanie komplementów (tych prawdziwych i tych fałszywych), zamieniając oceny na opinie czy przyznając się do błędów (okazywanie, że wszelka krytyka jest nam obojętna) lub zadając wciąż to samo pytanie aż do uzyskania odpowiedzi. Warto też przejąć inicjatywę podczas rozmowy i trzymać emocje na wodzy.

Przydać się może także cięta riposta – na zdania w stylu: „To przez Ciebie tak cierpię” można np. odpowiedzieć: „Nie mam wpływu na to, jakich emocji doświadczasz”.

Można także przyjrzeć się z boku własnym relacjom z innymi ludźmi, aby wyłapać sytuacje, w których mogliśmy paść ofiarą manipulacji i jakie chwyty zastosował manipulator.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->
Z tej kategorii mogą
Cię zainteresować również: