Niska samoocena Dorosłych Dzieci Alkoholików

Samoocena to całokształt subiektywnego spojrzenia na własną osobowość. Duży wpływ mają na nią warunki wychowawcze oraz relacja z opiekunem, których bardzo często brakuje dzieciom alkoholików. W jaki sposób wpływa to na ich dorosłe życie? 

Czym jest samoocena? 

Samoocena to inaczej poczucie własnej wartości. Składa się na nią postrzeganie siebie, oceny innych ludzi oraz nasze wyobrażenia o tym, jak inni nas widzą. Może być zaniżona lub zawyżona. Postrzeganie siebie jako gorszego od innych jest przyczyną wielu problemów związanych z przystosowaniem się do otoczenia. Z kolei za wysoka samoocena prowadzi do wizji siebie jako lepszego, co często skutkuje arogancją. Źródłem odpowiedniej samooceny jest uświadomienie sobie własnych wad i zalet oraz ich zaakceptowanie.

Jak oceniają siebie Dorosłe Dzieci Alkoholików? 

Wyniki badań wykazują, że Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) mają znacznie niższą samoocenę niż dzieci, które dorastały w otoczeniu bez uzależnień. DDA nie czuły się kochane w dzieciństwie, co przekłada się na ich późniejsze relacje interpersonalne. Są pozbawione wiary w siebie, w swojej opinii gorsze od innych, a także wydaje im się, że ludzie ich nie lubią i nie akceptują. Zaniżona samoocena dotyczy także atrakcyjności fizycznej, co wpływa na trudności związane ze znalezieniem partnera.

Życie z błędną myślą dotyczącą swoich braków jest bardzo trudne dla jednostki. Brak wiary w swoje umiejętności i charakter przekłada się na problemy w różnych aspektach życia. Kluczem do sukcesu wydaje się próba zmiany na lepsze swoich deficytów, dzięki czemu to, co wcześniej odbierano za porażkę, przyczyni się do rozwoju jednostki.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->
Z tej kategorii mogą
Cię zainteresować również: