Jaką postawę przyjmujesz podczas komunikacji z innymi?

Umiejętne komunikowania się z innymi ludźmi pomaga nam odnieść sukces na wielu polach życia. Obserwując siebie z boku, można dostrzec, że w zależności od sytuacji oraz osób w czasie rozmów przybieramy różne postawy.

Spis treści

Naturalna bierność

Niektóre osoby mają naturalne predyspozycje do tego, aby nie podejmować polemiki z rozmówcą. W momencie, gdy dochodzi do różnicy zdań lub jakichś nieporozumień, rezygnują z możliwości przedstawienia własnego zdania. W obawie przed reakcję innych, utraty sympatii i aprobaty czy poczucia niższości, nie korzysta ze swoich praw, kiedy zachodzi konflikt między jego pragnieniami a pragnieniami innych. Z reguły więc nie mówi tego, co czuje i myśli, a emocje dusi w sobie się, co z kolei prowadzi do tego, że gromadzi się w nim niepokój, złość, przygnębienie.

Uwaga agresor

Podczas komunikowania się z innymi, przyjmujesz postawę agresywną? Masz skłonność do przekraczania granic w sytuacjach konfliktowych, narzucania własnego zdania, trudności ze słuchaniem innych? Pamiętaj, że skutkiem takiej wrogiej postawy może być utrata sympatii i szacunku otoczenia oraz ciągły konflikt z nim. Z pewnością nie będzie ona ułatwiać Ci konstruktywnej komunikacji oraz w dobrym rozwiązywaniu nieporozumień.

Asertywna potrzeba kontroli własnego życia

Innym stylem zachowywania się jest postawa asertywna, czyli taka, dzięki której można wyrazić swoje uczucia i myśli, bez użycia groźby czy negatywnych stwierdzeń. Osoba asertywna stara się tak kierować swoim zachowaniem, aby najlepiej dostosować się do zastanej sytuacji. Nie chce naruszać granic innych, ranić czyjś uczuć – jednocześnie jednak chce pozostać w zgodzie ze sobą samym. To najbardziej efektywny sposób komunikowania się, bez zatracania własnego „ja”.

Negatywna manipulacja

Brak pewności siebie, niska samoocena, szacunku do siebie oraz innych ludzi, podejrzliwość w stosunku do otoczenia to kilka cech charakteryzujących postawę manipulacyjną. Ma ona negatywny wydźwięk, a manipulator tylko pozornie działa na rzecz wspólnego dobra.

Warto pamiętać o tym, że w komunikowaniu się z innymi ważna jest atmosfera bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->
Z tej kategorii mogą
Cię zainteresować również: