Bez wewnętrznej motywacji nie zerwiesz z nałogiem

Nałóg potrafi zmienić życie osoby uzależnionej nie do poznania. Toksyczny wpływ wywiera nie tylko na zdrowie psychiczne i fizyczne chorego, ale też na jego relacje z innymi, czy też pracę. Dlatego też decyzja o podjęciu leczenia mającego na celu pozbycie się nałogu jest tak istotna. Warto pamiętać, że ten pierwszy krok jest zaledwie jednym z wielu. Terapia odwykowa jest procesem długotrwałym i złożonym, a związana z nią praca nad samym sobą nie kończy się wraz z końcem terapii, ponieważ silna wola wobec nałogu jest niezbędna także po zakończeniu leczenia.

Jak zbudować wewnętrzną motywację do rzucenia nałogu?

Nawet najbardziej nowoczesne metody leczenia nie są w stanie pomóc osobie uzależnionej bez odpowiedniego przygotowania psychiki. Podjęcie terapii z negatywnym nastawieniem jest niczym innym jak zmarnowaniem pieniędzy i czasu, zarówno swojego, jak i specjalistów wkładających wysiłek w próby pomocy w rekonwalescencji. Przed podjęciem decyzji o leczeniu warto więc zadać sobie kilka pytań:

  • „Dlaczego chce podjąć leczenie?” – jest to pytanie fundamentalne, na które każdy uzależniony powinien umieć sobie odpowiedzieć. Moment, w którym pojawia się myśl o podjęciu terapii, to zazwyczaj moment krytyczny, w którym skutki nadmiernego spożywania danej substancji prowadzą do zauważalnego wpływu na codzienne życie chorego.
  • „Jakie korzyści odniosę od razu po rozpoczęciu leczenia?” – to pytanie jest nieco trudniejsze, ponieważ z perspektywy osoby w nałogu korzyścią, którą chce uzyskać, jest możliwość powrotnego skorzystania z przyczyny powstania nałogu. Pomimo tego, udzielenie odpowiedzi na to pytanie pozwala na proste wyznaczenie „nagród”, które znajdą się w zasięgu tuż po rozpoczęciu terapii.
  • „Jakie długofalowe korzyści przyniesie mi terapia?” – to pytanie warto rozpatrywać w kilku kategoriach. Na początku wspomnieliśmy o negatywnych wpływach nałogu na różne sfery życia. Dobrym sposobem na zbudowanie wewnętrznej motywacji jest wypisanie pozytywnego wpływu leczenia na każdą z nich. Tym sposobem w przejrzysty sposób zobaczymy, jak dużo w naszym życiu zmieni na lepsze jedna decyzja.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->
Z tej kategorii mogą
Cię zainteresować również: