Jak odpowiednio zarządzać zespołem?

Stworzenie zgranego zespołu jest nie lada wyzwaniem. Żaden zespół nie będzie odpowiednio funkcjonował bez doświadczonego szefa, który potrafi delegować zadania i pomagać we wszelkich problemach. To właśnie postać lidera jest najważniejsza przy tworzeniu zespołu!

Kierowanie zespołem a obowiązki

Przechodząc całą drogę kariery zawodowej, nabiera się coraz to nowszych umiejętności. Są one jednak często związane ze specjalizowaniem się w obsłudze danego programu, urządzenia itp. Przechodząc na stanowisko kierownicze, należy również posiadać rozwinięte umiejętności interpersonalne, które nierzadko są niemożliwe do wykształcenia. Krótko mówiąc, niektórzy pracownicy od początku są stworzeni do bycia liderami, inni muszą spędzić znacznie więcej czasu, aby zyskać zaufanie swojego zespołu. Kierowanie grupą wiąże się z koniecznością przydzielania zadań, motywowaniem, wytyczaniem długoterminowych celów, a przede wszystkim rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów.

Delegowanie i egzekwowanie

Dobrze zarządzany zespół wie jak dzielić się pracą, aby wyegzekwowanie ich przez przełożonego było jedynie formalnością. Oczywiście wypracowanie odpowiedniego systemu pracy leży już po stronie lidera. To on zna silne i słabe strony współpracowników i wie, które zadania zostaną najlepiej wykonane przez danego pracownika.

Co w przypadku konfliktu?

Im większy zespół, tym większe jest ryzyko pojawienia się konfliktów. Drogą do ich rozwiązania nie są zmiany personalne polegające na zwolnieniach lub przesunięciach pomiędzy działami, a rozmowy. Znów lider powinien wiedzieć, jak na nowo scalić zespół i jak podzielić zadania, aby skonfliktowani ze sobą pracownicy nie musieli ściśle współpracować – przynajmniej przez jakiś czas.

Urodzony lider powinien więc potrafić zorganizować czas pracownikom, umiejętnie rozwiązywać problemy i konflikty, służyć pomocą i radą przy trudnych projektach. Oczywiście nie obędzie się też bez długoterminowych planów i podziałów, a także zabiegów motywujących do pracy. Praca lidera wiąże się ze znacznym poszerzeniem obowiązków, które wymagają szerokich umiejętności interpersonalnych!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->