Jak budować autorytet rodzica?

Wielu rodziców pragnie być najlepszym autorytetem dla swoich pociech. Czy jest to jednak jeszcze możliwe w świecie, gdzie wiele czynników zewnętrznych ma ogromny wpływ na małego człowieka? Co zrobić, aby jako rodzić stać się dla niego najlepszym przykładem?

Dlaczego autorytet jest taki ważny?

Według psychologów autorytet jest miernikiem skutecznego wychowania. Co kryje się zatem pod terminem „skuteczne wychowanie”? Mowa w tym kontekście m.in. o wypracowaniu trwałych zachowań u dziecka, które będą związanie z posłuszeństwem. Zachowania te mają na celu wychowanie szczęśliwego dziecka oraz przekazanie mu pozytywnych wzorców. Ogromną rolę odgrywa tutaj jasna i czytelna komunikacja między rodzicem a dzieckiem.

Warto wspomnieć, że autorytetem nie jest przekazywanie dziecku gotowych rozwiązań postępowania, ograniczanie go oraz wykorzystywanie władzy rodzicielskiej. Takie postępowanie ze strony dorosłych prowadzi do efektów całkowicie odmiennych od założonych.

Co składa się na autorytet rodzica?

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o poczuciu odpowiedzialności za dziecko oraz konsekwencji w postępowaniu w stosunku do niego. Po drugie, autorytet stajemy się wówczas, gdy wprowadzamy zasady dotyczące określonych zachowań i je egzekwujemy. Po trzecie, również ważne jest umiejętne karanie za przewinienia oraz nagradzanie w sytuacjach, które tego wymagają. Po czwarte, autorytet rodzica idzie w parze z miłością do dziecka i naturalną troską o jego dobro.

Na co wpływa autorytet rodzica?

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że decyduje on o tym, czy dziecko w przyszłości będzie brało odpowiedzialność za swoje czyny. Na etapie dzieciństwa można go zauważyć m.in. w codziennych obowiązkach – systematycznym odrabianiu lekcji, sprzątaniu pokoju bez uprzednich próśb ze strony któregoś z rodziców.

Najważniejsze jest jednak to, aby być autorytetem nie tylko, kiedy dziecko ma kilka lat. Im będzie ono starsze, tym więcej osób będzie dla niego wzorami, ale nie zawsze dobrymi. Nie można zapominać o tym, jako rodzić, podobnie jak o ustalonych dawniej zasadach.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->
Z tej kategorii mogą
Cię zainteresować również: