Jak alkoholizm rodziców wpływa na dzieci?

Choroba alkoholowa oprócz swojego niszczącego działania na osobę nią dotkniętą wpływa negatywnie na funkcjonowanie całej rodziny. Uzależnienie alkoholowe odbija się w szczególności na dzieciach, które w takich okolicznościach często muszą stawać w roli opiekuna – cały ich świat kręci się wokół dysfunkcyjnych rodziców. Alkoholizm to czynnik, który wpływa na psychikę i zachowania dorastającej młodzieży oraz na ich późniejsze reakcje na różne sytuacje w życiu dorosłym.

Alkoholizm w rodzinie – co czują dzieci alkoholików?

Aby móc przeanalizować wpływ uzależnienia alkoholowego rodziców na dzieci, należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się emocjom, które towarzyszą tym młodym istotom na co dzień. Przede wszystkim dzieci alkoholików narażone są na długotrwały stres – nigdy nie wiedzą, w jakim stanie zastaną rodzica po powrocie do domu oraz w jaki sposób będzie się wobec nich zachowywał. Alkoholik często miewa huśtawki nastroju: raz wpada w furię, a po chwili śmieje się i żartuje. Psychiczne lub fizyczne znęcanie się, np. pijanego ojca nad matką, potęguje w dzieciach poczucie bezsilności i strach. Zrywają one też kontakty z rówieśnikami, wstydząc się rodziców alkoholików. Towarzyszy im również poczucie winy. Obwiniają siebie za powstałą sytuację, nie mają odpowiedniego wsparcia.

Czym może skutkować alkoholizm rodziców w rozwoju dzieci?

Jak powszechnie wiadomo, nie wszyscy są jednakowo podatni na szkodliwe wpływy środowiskowe, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do kształtowania późniejszych zachowań w społeczeństwie. Istotną rolę odgrywają w tej kwestii również czynniki genetyczne. Dzieci alkoholików mogą mieć wrodzoną skłonność do tego nałogu, ale oczywiście nie jest to regułą. Jednak wychowywanie się w domu, w którym występuje problem nadużywania alkoholu, zawsze pozostawia mniejsze bądź większe ślady w psychice. Należą do nich m.in.:

  • skłonność do agresywnych zachowań,
  • podświadome kierowanie się zaburzonym modelem rodziny w zakładaniu własnej,
  • obniżona samoocena i niskie poczucie własnej wartości,
  • nieufność wobec innych osób,
  • trudności w wyrażaniu własnych emocji,
  • podwyższone ryzyko wystąpienia choroby alkoholowej w życiu dorosłym.

Chcesz dowiedzieć się więcej o leczeniu uzależnień? Zapraszamy na stronę naszego Partnera – Klinika OAZA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->