Dlaczego tak często stosowana jest przemoc wobec kobiet uzależnionych od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu coraz częściej dotyka kobiety w różnym wieku. Udowodniono, że są one znacznie bardziej narażone na doświadczanie przemocy fizycznej przez partnera niż kobiety, które nie mają tego problemu. Dlaczego tak się dzieje?

Główne przyczyny stosowania przemocy wobec alkoholiczek

Kobieta upojona alkoholem jest postrzegana stereotypowo, jako słabsza i bardziej uległa, dzięki czemu mniej zareaguje na akty przemocy. Udowodniono również, że spożywanie alkoholu przez partnerki bezpośrednio wpływa na pojawienie się zachowań agresywnych wśród mężczyzn niemających choroby alkoholowej, którzy pozostają z nimi w związku. Picie alkoholu przez kobiety sprawia, że są one łatwym obiektem seksualnym, ponieważ nie stawiają oporu albo nie wyrażają odmowy w sposób wyraźny i jednoznaczny.

Z tego względu często dochodzi do aktów agresji na tle seksualnym oraz gwałtów. Jakie są inne przyczyny przemocy wobec kobiet uzależnionych od alkoholu?

  • Brak rozpoznawania aktów przemocy przez ofiarę ze względu na zaburzenia postrzegania spowodowane alkoholem;
  • Przyzwolenie społeczne;
  • Mniejsza zdolność pijanej kobiety do obrony własnej;
  • Luki w pamięci po wytrzeźwieniu;
  • Brak szanowania partnerki będącej pod wpływem alkoholu, uważanie jej za gorszą osobę ze względu na uzależnienie;
  • Chęć rozładowania emocji na kimś słabszym;
  • Wymierzenie kary za „niewłaściwe postępowanie” i nieodpowiednie wypełnianie obowiązków matki, żony i gospodyni domowej;
  • Przejęcie kontroli nad związkiem i chęć manipulacji;
  • Wyładowanie własnych frustracji.

W terapii alkoholiczek kluczową kwestią jest uświadomienie pacjentki, że jej uzależnienie od alkoholu nie tłumaczy stosowania wobec niej przemocy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o leczeniu uzależnień? Zapraszamy na stronę naszego Partnera – Klinika OAZA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->