Na czym polega współuzależnienie?

W cieniu człowieka uzależnionego zawsze stoi ktoś, kto mu pomaga. Współuzależniony zawsze spróbuje przetłumaczyć zachowania, które na trzeźwo byłyby niedopuszczalne. Nie może się uwolnić od nałogu, mimo że sam nie pije. Kim jest taka osoba i co jej grozi?

Wielu z nas zdaje sobie sprawę, że większość ludzi uzależnionych jeszcze ma kogoś, kto za nich ugotuje, upierze, wysprząta. Osoba ta będzie wycierała ich wymiociny, a rano zrobi im śniadanie. Może to być matka takiej osoby, która zawsze powtarza sobie, że to już był ostatni raz, że teraz syn albo córka pójdą do pracy i wyrwą się ze szponów nałogu. Może to być mąż albo żona, człowiek metodycznie sprzątający po współmałżonku bałagan, który ten po sobie pozostawił. Mogą to być dzieci uzależnionego, chowające po domu butelki z alkoholem lub inne środki, które ten akurat miał ochotę spożyć. Są to często ofiary przemocy, zwłaszcza alkoholików i narkomanów, którzy w odmiennym stanie świadomości często reagują agresywnie.

Kochać tak, by cierpieć wspólnie

Jest takie powiedzenie, które mówi, że jedna chora osoba sprawia, iż choruje cały dom. Nie bez powodu się tak twierdzi. Współuzależniony człowiek nie musi posiadać żadnego nałogu, żeby swoimi zachowywaniami odstawać od normy. Usprawiedliwi on uzależnionego, znosi jego humory oraz zaburzenia, stara się go wyciągnąć ze szponów choroby. Nie ma nikogo bardziej przepełnionego naiwną nadzieją niż ktoś, kto mierzy się ze współuzależnieniem. Co go charakteryzuje? Przede wszystkim to, iż próbuje stwarzać wrażenie, że w rodzinie wszystko gra. Usprawiedliwia chorego, dawkuje mu czynnik nałogu, służy mu za pielęgniarkę, kucharkę i niańkę. Jednocześnie nie może odejść, nie czuje się ku temu na siłach.

Współuzależnionemu grozi bardzo wiele chorób i zaburzeń. Może popaść w lekomanię (od substancji uspokajających), depresję lub nerwicę. Zmniejsza się także jego poczucie własnej wartości, pojawia się pustka oraz samotność. Dzieci, które kiedyś były dotknięte współuzależnieniem, nazywa się teraz Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA).

Chcesz dowiedzieć się więcej o leczeniu uzależnień? Zapraszamy na stronę naszego Partnera – Klinika OAZA

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->
Z tej kategorii mogą
Cię zainteresować również: