Kto częściej zdradza i dlaczego? 

Eksperyment pokazał, że między płciami nie ma istotnych różnic, jeśli chodzi o ryzyko zdrady. Zauważono natomiast, że wyznacznikiem nieuczciwego podejścia do związku jest posiadanie władzy. Większa pewność siebie jest czynnikiem, który popycha obie płcie do niewierności. Im wyższa władza, tym wyższe prawdopodobieństwo zdrady.

Stereotypy vs. badania

Już od wielu wieków w naszym społeczeństwie pokutuje powszechny stereotyp o tym, że to mężczyźni zdradzają najczęściej. Często nawet żartobliwie mówi się o tym, że to męska część populacji gustuje w „skokach w bok”. Kobiety zazwyczaj postrzega się jako ofiary mężczyzn, którzy przeżywają drugą młodość przy boku drugiej partnerki. Badania jednak pokazują, że to nie do końca tak wygląda. Brytyjscy naukowcy udowodnili, że przekonanie o większej niewierności mężczyzn jest jedynie stereotypem. Z raportów wynika, że na skłonność do zdrady płeć nie ma decydującego znaczenia. Często determinującym czynnikiem jest za to zajmowana pozycja.

Zdrada a płeć

Z badań wynika również, że chociaż kobiety dopuszczają się zdrady nieco rzadziej, to jednak ich romanse są dłuższe. U mężczyzn liczniej pojawiają się za to jednorazowe skoki w bok. Żadne wnioski z analizy nie będą jednoznacznie odpowiadały na pytanie oraz satysfakcjonowały. Z jednej strony można brać pod uwagę pozycję społeczną, z drugiej należy uwzględnić uwarunkowania biologiczne. Często jeden czynnik z drugim nie idzie w parze. Dlatego też ciężko ustalić konkretną i precyzyjną odpowiedź. Zdrada jest wynikiem wielu czynników psychologicznych, społecznych i biologicznych.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->
Z tej kategorii mogą
Cię zainteresować również: