Choroby psychiczne: osobowość borderline

Trudno jest opisać słowami to, co czuje osoba, u której rozpoznano osobowość borderline, ponieważ w różne aspekty jej życia wkradł się powodujący dysfunkcję osobowości chaos. Jakie są objawy borderline i jak przebiega terapia? 

Na pograniczu psychozy i nerwicy 

Osobowość borderline, nazywana też pogranicznym zaburzeniem osobowości, to pojęcie określające pacjentów, których objawy nie wskazują jednoznacznie ani na psychozę, ani na nerwicę. Zazwyczaj nie mają charakterystycznych dla psychozy urojeń czy halucynacji oraz są bardziej stabilni emocjonalnie niż osoby neurotyczne.

Jakie cechy mają pacjenci z pogranicza? 

Osoby z pogranicza przede wszystkim mają duży problem ze spójnością własnej osoby. Często nie wiedzą, co czują oraz wydaje im się, że są jednostkami „niewyraźnymi”. Niespójność własnej osoby utrudnia im radzenie sobie w trudnych sytuacjach, a ciągły strach przed oceną utrudnia kontakty z innymi ludźmi. Ponieważ chorzy mają problem z nawiązywaniem relacji i panowaniem nad swoimi emocjami, bardzo często doszukują się w zachowaniu innych interesowności i bywają zaborczy. Emocje, które odczuwają na co dzień, są niezwykle silne i bardzo łatwo przechodzą z afektów pozytywnych do negatywnych. Osoby z pogranicza zazwyczaj odczuwają emocje negatywne, które utrudniają im poradzenie sobie w momentach stresowych. Ponieważ często idealizują konkretne sytuacje lub ludzi, łatwo się rozczarowują, a co za tym idzie — pojawiają się u nich skrajnie negatywne myśli, nawet dotyczące samobójstwa. Innymi sposobami na ucieczkę od wewnętrznej niespójności, są alkohol i inne używki, okaleczanie się czy przypadkowy seks.

Terapia osobowości borderline

Podczas terapii osoba z pogranicza opowiada o swoim życiu w sposób, w jaki je przeżywa, przez co na pierwszy rzut oka tworzy to bardzo niespójną i niepokojącą całość. Odczuwana przez pacjenta radość z powodu jakiegoś wydarzenia, u osoby bez zaburzeń osobowości może powodować lęk. Dlatego celem terapii jest wprowadzenie harmonii w życie osoby na pograniczu, a zatem spokoju i stabilnego spostrzegania siebie.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->