Jak przygotować się do podjęcia decyzji o ciąży?

W życiu wielu kobiet przychodzi moment, kiedy zapada decyzja o zajściu w ciążę. Oprócz fizycznego przygotowania, jak zadbanie o odpowiednią kondycję zdrowotną, dietę czy warunki ekonomiczne, nie mniej istotne jest zdanie sobie sprawy z uwarunkowań psychicznych, w tym motywacji. Jak wykazują psycholodzy – tych jest wiele i nie każda świadoma.

Może być wynikiem tzw. fałszywego self – jest to odzwierciedlenie pragnień rodziców, dotyczące wizji osobowości, zdolności i postępowań dziecka, w tym też przyjęcia roli matki. Innymi słowy – jest to kwestia narzucenia określonej roli, wbrew warunkom psychologicznym córki. Jak więc należy przygotować się do bycia matką?

Skąd motywacja do posiadania dziecka?

Chęć posiadania dziecka przez kobiety wynika z różnych motywacji, często współwystępujących z innymi. Jedną z nich jest poczucie spełnienia na polu zawodowym, a także przygotowanie ekonomiczne. Oba te warunki zdecydowanie wpływają na komfort psychiczny i poczucie gotowości na rozwój rodziny. Inne z kolei mogą motywować chęć zajścia w ciążę pragnieniem podzielenia się miłością z partnerem – dziecko ma służyć głębszemu scaleniu rodziny.

Jednak nierzadko bywa tak, że kobieta zachodzi w ciążę pod wpływem nacisku ze strony innych – partnera, rodziny, jak i środowiska. Jest to więc umotywowane pragnieniem spełnienia nie własnych, a czyichś aspiracji. Z drugiej strony niektóre panie traktują ciążę jako sposób na ratowanie związku, który jest w kryzysie. Tym samym dziecko ma stać się głównym czynnikiem spajającym małżeństwo.

Niezależność jako czynnik kluczowy

Do osiągnięcia pełnej dojrzałości przez kobietę, konieczna jest również separacja od rodziców. Co to oznacza? To uniezależnienie się od rodziców kosztem przejęcia większej odpowiedzialności. Proces ten trwa od wieku dziecięcego – wraz z każdym kolejnym etapem w życiu dziecka powinno ono nabywać więcej niezależności, a tym samym wychodzić ze strefy komfortu i przyjmować więcej odpowiedzialności na swoje barki. Uzyskanie pełnej samodzielności pomaga bowiem w podjęciu dojrzałej decyzji.

W wyniku tego procesu kobieta dojrzewa, a także otwiera się na przyszłego partnera, tworząc z nim własne zasady. Decyzja o zajściu w ciążę jest skomplikowana. Jednak dokładne zgłębienie motywacji, a także poczucie niezależności od rodziców oraz zdolność podejmowania świadomych, dojrzałych decyzji z pewnością są dobrą podstawą do podjęcia takiego kroku.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->