Czym jest inteligencja emocjonalna?

Pojęcie ilorazu inteligencji – IQ (intelligence quotient) jest dobrze znane i większości ludzi osiąga jego średni poziom. Dysponujemy jeszcze jednym typem inteligencji, o którym wiele osób nie ma pojęcia. Jest to inteligencja emocjonalna (EI – emotional intelligence).

 

Inteligencja emocjonalna i jej iloraz EQ (emotional quotient)Inteligencja emocjonalna to umiejętność rozpoznawania emocji. Dzięki niej reagujemy adekwatnie na to, co czujemy my lub inni. Trudno jest jednak zmierzyć jej poziom, gdyż to bardzo osobista część każdego z nas. Według naukowców rozumienie odczuwanych emocji jest bardzo ważne, gdyż wysoki iloraz inteligencji emocjonalnej świadczy o życiowym sukcesie.

Inteligencja emocjonalna w praktyce

Jej wysoki iloraz to umiejętność odpowiedniego reagowania na emocje i uczucia oraz brania za nie odpowiedzialności. Osoba z niskim EQ w przykrej dla siebie sytuacji będzie zrzucała odpowiedzialność za ten stan na kogoś innego i powie np. „Skrzywdziłeś mnie”. Z kolei człowiek z wysokim EQ wie, że uczucia są jego integralną częścią, a zatem użyje sformułowania np. „Poczułem się źle z tym, jak postąpiłeś”. Inteligencja emocjonalna w praktyce to identyfikowanie się z uczuciami oraz zarządzanie nimi – zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym.

Człowiek z wysokim EQ „wsłuchuje się” w siebie i innych, a tym samym potrafi odpowiednio zarządzać emocjami, co wpływa pozytywnie na relacje międzyludzkie oraz wiele aspektów życia. Przykładowo, mądry nauczyciel rozpozna motywacje kierujące uczniami i na tej podstawie stworzy skuteczną w działaniu grupę, przydzielając zadania zgodne z inteligencją każdego z jej członków.

   

Czy jesteś inteligentny emocjonalnie? 7 oznak świadczących, że tak!

Inteligencja emocjonalna nie została jeszcze do końca zbadana, ale można wyróżnić siedem cech określających ludzi z jej wysokim ilorazem.

1. Rozumienie niewerbalnych komunikatów – spoglądając w twarz, widząc ułożenie rąk i nóg, potrafisz określić, w jakim nastroju ktoś się znajduje.

2. Zainteresowanie emocjami i myślami innych – wykazujesz potrzebę zrozumienia innych, słuchasz tego, co mówią.

3. Odporność emocjonalna – nie „przeżywasz w sobie” życiowych porażek. Wiesz, że masz siłę, aby przetrwać kryzys.

4. Wiedza dot. zmian – rozumiesz, co należy zmienić, jeśli coś się nie układa. Nie obarczasz wszystkiego i wszystkich dookoła winą za niepomyślności, ale stale się uczysz oraz rozwijasz.

5. Świadomość uczuć – zdajesz sobie sprawę z tego, jak uczucia wpływają na samopoczucie. Kierujesz nimi w taki sposób, aby czuć się dobrze.

6. Unikanie wewnętrznej krytyki – nie wytykasz sobie każdego błędu, nie poddajesz się. Wiesz, że źle zrobiłeś i szukasz możliwości naprawy tego.

7. Dążenie do sukcesu – masz marzenia i plan ich realizacji. Wyznaczasz cele i osiągasz je.

Inteligencję emocjonalną można z powodzeniem rozwijać, chociaż jej część jest już ukształtowana wieloma czynnikami. Warto popracować nad sobą, aby cieszyć się z życia.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

-->
Z tej kategorii mogą
Cię zainteresować również: